KT Konwerter Księgowy

KT Konwerter Księgowy

Aplikacja KT Konwerter Księgowy pozwala na przekształcenie plików z danymi faktur pochodzącymi z różnych programów fakturujących do formatu akceptowanego przez najpopularniejsze programy księgowe.

Najważniejsze cechy aplikacji

Konwersja danych

Program zmienia format pliku wejściowego pochodzącego z systemu fakturującego na format zgodny z wybranym oprogramowaniem księgowym. Podczas tej operacji nie ingeruje w wartości liczbowe dokumentu.

Zaawansowane filtrowanie dokumentów

Moduł filtrowania danych umożliwia zaawansowaną konwersję dokumentów z pliku – użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych dokumentów, które mają być poddane konwersji.

Weryfikacja statusu podatników VAT

Moduł do KT Konwertera Księgowego, który pozwala hurtowo sprawdzać status aktywności podatników VAT na podstawie dostawców w konwertowanych fakturach zakupu. Moduł umożliwia również zapis wyniku weryfikacji do pliku xls lub wydruk w celu archiwizacji.

Duża liczba obsługiwanych formatów

Konwerter obsługuje 48 formatów wejściowych i 15 wyjściowych. Liczba ta stale wzrasta.

Wiele stanowisk pracy

Program można instalować na kilku stanowiskach pracy w obrębie biura rachunkowego lub firmy.

Eliminacja błędów

Ręczne wprowadzanie dokumentów niesie za sobą ryzyko pomyłek. Automatyzacja tego procesu to warunek bezbłędnego transferu danych.

Wydajność i prosta obsługa

Szybka konwersja nawet dużej liczby dokumentów. Środowisko programu zostało napisane z naciskiem na zoptymalizowaną i wygodną pracę.

Indywidualne rozszerzenia

Aplikacja może być dowolnie rozbudowywana.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap